You are here

Turoversigt

   

Tur 1

Lørdag d.4 marts - Fælles premieredag

Fiskesæsonen starter i vores nærvande lørdag den 4. marts. For at markere en forhåbentlig god sæson mødes vi kl. 8.30 i foreningens depot på Skibbyvej 43, til fælles morgenkaffe med brød og måske en lille en til halsen.

Efter morgenkaffen fisker vi ca. 3 timer i håbet om at fange en eller flere af de mange havørreder/bækørreder, som vi tror der befinder sig i å-systemet. Vi samles så igen i depotet ca. kl. 12.00 hvor grillpølserne vil være klar til at stille sulten.

Hele arrangementet, inkl. 1. øl eller vand, er et godt BLF tilbud, som koster 50 kr. For de der selv tager kaffe og madpakke med, er det naturligvis gratis. Du finder BLF-depotet ved at se køreanvisning i kortmappen, Skibbyvej nr. 43. og 45. Lars Olsen stykket.

Jollekursus

Lørdag d. 18 marts


Kl. 10.00 afholdes foreningens jollekursus i foreningens depot på Skibbyvej mellem husnumrene 43 og 45.

Alle er velkomne til at deltage uanset alder, men foreningen udsteder kun en "jolletilladelse" til medlemmer over 18 år, og har man denne tilladelse giver det ret til at benytte vore kystjoller der er placeret tæt på Studstrupværket.

Vi gennemgår vort materiel og hvordan det virker, ligesom vi snakker lidt om de mest almindelige regler når man sejler på havet, og lidt om hvordan man bedst klarer sig i tilfælde af dårligt vejr.

Kurset varer ca. 3 timer, og sørg for varmt tøj, da depotet er uopvarmet. Der skal ikke tilmeldes, man møder bare op på depotet.

Tur nr. 2

Kysttur Langeland uge 13.

Årets først kysttur går denne gang til Langeland.

På denne tur har vi fået stillet et hus til rådighed lige syd for Bagenkop havn.

Vi håber du har lyst til at deltage på denne hyggelige kysttur, hvor vi plejer at fange godt med fisk. Så pak dine waders og dit fiskegrej og tag med på denne årets første kysttur der hvert år kaster fine havørreder af sig.

Vi håber temperaturen i vandet vil være oppe på 3 til 4 grader når kong frost forhåbentlig har givet slip på sit tag i Danmark. Det er op til den enkelte, hvornår man ønsker at komme i uge 13, men traditionen tro er der flest tilmeldinger til weekenden.

Så hvis du har lyst til at fange fine kysthavørreder, så tilmeld dig denne tur.

Transport koordineres ved tilmelding.

Med forventet hjemkomst søndag kl. ca. 18.00 

Turens pris vil være ca. 600 kr. 

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail

admin@danskmedia.dk senest søndag 12/2-2016

Forudbetaling til: Reg. 2640 konto nr. 4386 303 768  

Husk at påføre tur nr. ved betaling. 

Besøg hos Steffs

 Tirsdag d. 21 marts kl 18.30 byder Stefs – lystfiskergrej velkommen i butikken på Fredensgade 29, 8000 Århus C.

Claus Hingeberg er vores lokale sponsor, og der er mulighed for på denne aften at handle i butikken med en fordelagtigrabat. Desuden vil der være en præsentation at det nyeste grej og mulighed for at få lavet en skræddersyet grejløsning til dit fiskeri.

Tur nr. 3

Fælles kysttur ALF/BLF 8 april.

Vi prøver igen i år at arrangere nogle fællesture med Århus Lystfiskerforening (ALF). Denne tur går til kysten hvor vi vil prøve at lokke nogle havørreder til at hugge. Vind, vejr og stemning på dagen bestemmer hvor turen går hen, men et oplagt bud ville være Djursland.

Vi mødes på parkeringspladsen Landevejen 11 8543 Hornslet ved frakørselen på djurslandmotorvejen kl. 8.30, hvor der er fælleskørsel. Vi forventer at være hjemme igen kl. ca. 18.00 eller hvad vi evt. bliver enige om på stedet.

Prisen for turen er benzinudgift for fælleskørsel. 

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Tilmelding senest mandag d. 4/4

Tur nr. 4

Kysttur til Mariager Fjord uge 17

Som noget nyt har vi i år planlagt en tur til Mariager Fjord med overnatning. Vi har booket et sommerhus fra tirsdag den 25/4 til lørdag den 29/4 mellem Mariager og Hadsund, så der er ganske kort til nogle af de bedste pladser ved fjorden.

Det er op til den enkelte om man vil deltage på hele turen, eller kun nogle af dagene.

Der er begrænset med sovepladser i sommerhuset. Stig fra bestyrelsen deltager på turen og kan byde ind med masser af lokalkendskab samt tips og tricks da han har fisket meget i fjorden.

Turens pris vil være ca. 600 kr. 

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail

admin@danskmedia.dk senest søndag 12/3-2016

Forudbetaling til: Reg. 2640 konto nr. 4386 303 768  

Husk at påføre tur nr. ved betaling. 

 

Opstart til kastinstruktion

D. 2/5 - 9/5 - 16/5 – 23/5

Følgende datoer arrangerer BLF kasteinstruktion i samarbejde med ALF (Århus lystfiskerforening). Her har alle mulighed for at møde op og få instruktion i kast, eller blot få pudset kastet af. Alt efter hvem og hvor mange der møder op laver vi flere forskellige hold. Det kunne f.eks. være:

Begynderhold

Justering af kast med en-håndsstang

Dobbeltræk med en-håndsstang

Kast med to-håndsstang

Op til kasteinstruktion vil der komme en info-mail omkring tid og sted. Der er ingen tilmelding, man møder blot op med det grej man ønsker at benytte

Tur nr. 5

Å-tur til Grindsted Å (fælles tur med ALF) lørdag d. 20. maj

På denne tur tager vi sammen med ALF til Grindsted Å og ser om vi kan lokke en laks eller to til at hugge, vi ved de er der og der er blevet taget flere laks på stykket så gå ikke glip af denne chance for at få laks på krogen.

Vi mødes ved depotet Skibbyvej 45 kl. 8.00, med forventet hjemkomst ca. kl.18.00

Fælleskørsel og benzinudgift.

Tilmelding senest mandag d. 2/5

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Å-vandring

 Tirsdag d. 30 maj

Vi mødes ved bålpladsen ved Lars Olsen Skibbyvej 43. Program følger.

Tur nr. 6

Kysttur lørdag den 17 juni.

Vi forsøger at lokke en sommerhavørred eller et par hornfisk på krogen, fiskepladsen afhænger af vind, vejr og stemningen på dagen.

Vi mødes på parkeringspladsen Landevejen 11 8543 Hornslet ved frakørselen på djurslandmotorvejen 8.30 hvor der er fælleskørsel. Vi forventer hjemkomst ca. kl.18.00

Fælleskørsel og benzinudgift.

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Tilmelding tirsdag d. 13/6

   

Tur nr. 7

Lørdag d.  19 august Å-tur til Karup Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside. BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å, hvor der hvert år bliver fanget flotte havørreder mellem 2-8 kg. Tag med på denne tur og se om du kan lokke en havørred på krogen, der er gode chancer.

Vi mødes ved depotet Skibyvej 45 kl. 8.00 hvor der er fælleskørsel. Vi forventer hjemkomst ca. kl.18.00

Fælleskørsel og benzinudgift.

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Prisen for turen er benzin udgift for fælleskørsel.

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Tilmelding tirsdag d. 15/8

Tur nr. 8

Lørdag d. 9 september P&T konkurrence

BLF arrangerer igen i år en åben fiskekonkurrence ved Pinds Mølle P&T.

Der vil her være mulighed for at konkurrere mod hinanden i BLF-regi, og mod andre fiskere da det er en åben konkurrence, og vinde en af de fine gevinster indenfor de forskellige kategorier, som vil blive oplyst på selve dagen.

Konkurrencen vil løbe over 4 timer kl. 9.00 – 13.00

Der vil komme nærmere oplysninger via info mail når vi nærmer os.

Tilmelding foregår på dagen ved vores stand ved indgangen til Pinds Mølle P&T på adressen Pindsmøllevej 35, 8362 Hørning.

Tur nr. 9

Kysttur Langeland uge 39.

På denne tur har vi fået stillet et hus til rådighed lige syd for Bagenkop havn.

Vi håber du har lyst til at deltage på denne hyggelige kysttur, hvor vi plejer at fange godt med fisk. Så pak dine waders og dit fiskegrej og tag med på denne tur med god chance for fine kysthavørreder.

Transport koordineres ved tilmelding

Med forventet hjemkomst søndag kl. ca. 18.00

Turens pris vil være ca. 600.00 kr.

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail

admin@danskmedia.dk senest tirsdag 5/9

Forudbetaling til: Reg. 2640 konto nr. 4386 303 768 

Husk at påføre tur nr. ved betaling.

Tur nr. 10

Fælles kysttur med ALF lørdag d. 21/10

Igen i år slutter vi kystsæsonen af med en fælles kysttur i samarbejde med ALF. Vind, vejr og stemning på dagen bestemmer destinationen, men et godt bud ville være Mariager Fjord.

Vi mødes ved depotet Skibbyvej 45 kl. 8.00, hvor der er fælleskørsel. Vi forventer at være hjemme igen kl. ca. 18.00 eller hvad vi evt. bliver enige om på stedet.

Prisen for turen er benzinudgift for fælleskørsel. 

Tilmelding til turen Orla Jegstrup på Tlf. 40571972 eller mail admin@danskmedia.dk

Tilmelding senest mandag d. 16/10

   

Tur 11

Sidste fælles fiskedag lørdag d. 11 november

Fælles morgenkaffe og fiskeri. Sæsonen er nu slut, og for at markere denne afslutning mødes vi til en fælles fiskedag lørdag d. 11. november kl. 8.30 i foreningens depot Skibbyvej 43, til fælles morgenkaffe med brød og måske en lille en til halsen.

Efter morgenkaffen fisker vi ca. 3 timer i håbet om at fange en eller flere af de mange havørreder/bækørreder, som vi tror der befinder sig i å-systemet. Vi samles så igen i depotet ca. kl. 12.00 hvor grillpølserne vil være klar til at stille sulten.’

Hele arrangementet, inkl. 1 øl eller vand, er et godt BLF tilbud, som koster 50 kr. For de der selv tager kaffe og madpakke med, er det naturligvis gratis. Du finder BLF-depotet ved at se køreanvisning i kortmappen, Skibbyvej nr. 43. og 45. Lars Olsen stykket.

Generalforsamling

Tirsdag 21 november.

BLF´s ordinære generalforsamling. Nærmere oplysninger senere.

Juleafslutning

Tirsdag d. 19 december.
Mere information senere!

Promoveret indhold: