You are here

Elfiskeri Giber å

Elfiskerapport 2019
af Orla Jegstrup

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere elfiskede den 2 november 2019 i Giber å.

Vi elfisker med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej og der blev fanget 53 havørreder med den største på 70 cm.

Det andet hold elfiskede fra Fulden og op til Kapelbækken, her blev der fanget 79 havørreder hvor den største var på 83 cm. Det kan bemærkes fra broen ved Fulden op til hvor engen begynder blev der fanget 33 havørreder, hvilket er helt usædvanligt her har der aldrig tidligere stået så mange fisk.

Der var i september og oktober fanget rigtig mange havørreder på spin og flue i Giber å. Derfor var vi ikke så nervøse for at kunne elfiske de fisk vi skal bruge for at klare udsætningsplanerne.
Det var i år tæt på rekordmængde nedbør i efteråret, modsat sidste år da der var tørkerekord. Derfor kan det jo tyde på fiskene var gået længere op i systemet.

Der blev elfisket 132 havørreder i alt hvoraf 3 var udlegede. De har fordelt sig med 94 hun og 38 hanfisk.

Kl. 11.30 var vi færdige med elfiskeriet, vi havde et par timer tidligere været i kontakt med vores nye modtager Kistvad Dambrug. Fiskemesteren ville være ved Skovmøllen lidt før middag, her fik vi fiskene læsset over i deres transportkar og de blev straks kørt op til deres opdræt som er i forbindelse med Simmested å og ligger nord for Hobro.

Fiskene vil inden for en kort periode og efterhånden som de er klar til at stryges for æg blive befrugtet og lagt i bakker og vil være klækket inden marts. Her bliver langt størstedelen fodret op til de er 1 år gamle hvor de bliver sat ud i de vandløb som har forbindelse med Århus bugten.
En mindre del bliver allerede udsat som yngel til maj næste år og igen en lille del som ½ års fisk i efteråret 2020.
Når alle havørreder har gjort deres avlsarbejde bliver de kørt ned og udsat i Giber å neden for Skovmøllen.

Hvis man sammenligner diagram med sidste år ser man der en del flere fisk mellem 40 og 60 cm.

 Se video af Per Mogensen her...

Promoveret indhold: