Fiskevande

 Herunder kan du finde informationer om Brabrand Lystfiskerforenings fiskevande.

I kortmappen finder du en oversigt over alle de fiskevande som Brabrand Lystfiskerforening råder over.

Når du færdes langs vores fiskevande er der nogle regler du skal overholde. Disse er dels beskrevet under de enkelte fiskevand, og dels kan du læse om dem i punkterne herunder.

Endelig kan du finde informationer om de faciliteter som du har mulighed for at benytte dig af i forbindelse med vores fiskevande.

  

 

Kortmappe

Som medlem af Brabrand Lystfiskerforening har du mulighed for at fiske i alle vore spændende fiskevande. Vi råder over mange forskellige fiskevande bla:

 • Åstrækninger tæt på Århus hvor du f.eks. kan fiske efter hav- og bækørred, laks og gedde
 • Åstrækninger som er specielt interessante hvis du er ude efter havørred eller laks
 • Åstrækninger der byder på spændende tørflue fiskeri efter Stalling og Bækørred
 • Brabrand sø, hvor du fra vores joller kan fiske efter gedde
 • Kystfiskeri fra vores joller med tilhørende påhængsmotorer

I listen herunder finder du links til detaljerede beskrivelser for alle vore fiskevande. Her vil du bl.a. kunne læse lidt om de enkelte fiskevande, se informationer om specielle regler for det pågældende fiskevand, fredningstider m.m., samt se et elektronisk kort over fiskevandet samt hvor der skal parkeres. Ved at klikke på parkeringsmarkeringerne på kortet kan du endvidere lave kørselsvejledning direkte fra din adresse og til det pågældende fiskevand. Ved nogle af fiskevandende er det nødvendigt at låse sig ind via en kode. I disse tilfælde vil der på beskrivelsen for det enkelte fiskevand blive henvist til en side, som man skal være logget på www.pralhalsen.dk for at kunne se. Er du således ikke oprettet som bruger på www.pralhalsen.dk anbefaler vi dig at gøre dette ved at benytte linket, du kan finde til venstre for denne tekst. Bemærk at der kan gå et par dage fra du opretter dig til du er aktiveret som bruger, idet vi først skal tjekke alle brugere mod medlemslisten.

Bemærk, at alle kort er vejledende, og du skal altid rette dig efter den skiltning, der er opsat ved det enkelte fiskevand.

Vi forsøger til stadighed at gøre informationen om vores fiskevande så god som muligt, så har du rettelser, billeder fra fiskevandene eller blot en kommentar, er du meget velkommen til at kontakte os på: kontakt@pralhalsen.dk

Kort nr. 1 - Oversigtskort over BLF fiskevande.

 

Dette oversigtskort viser hvor i Jylland BLF's fiskevande findes.

Ved at klikke på de enkelte markeringer får man oplyst kortnummeret, hvorefter man kan gå ind på kortene i kortmappen for diverse informationer omkring det enkelte fiskevand.


Vis Oversigtskort på et større kort

Kort nr. 2 - Jollen ved Studstrup

Har du lyst til at fiske langs kysten fra en jolle, så råder BLF over to joller med tilhørende påhængsmotorer som du kan låne. Den ene jolle ligger ved Studstrup og er sejlklar fra ca. 1/4 - 31/10. Til denne jolle skal du bruge vores 8 HK, To-taks påhængsmotor. Bemærk: Motoren skal have følgende benzinblanding: 1% = 1:100.

Den anden jolle står på en trailer i foreningens depot og kan efter aftale lånes derfra.

For at låne og benytte BLF's joller og påhængsmotorer skal du have et BLF-jollebevis. Det kan du få ved at deltage på et af BLF's jollekurser.

 

Låneren er ansvarlig for beskadigelse/bortkomst af materiellet i lejeperioden. Ved defekt orienteres (primært) Ole Pallesen tlf. 86243312 eller (sekundært) et medlem af BLFs bestyrelse (kontakt@pralhalsen.dk).

BLF anbefaler, at der er minimum 2 personer og maximum 4 personer om bord.

Bemærk: Det er påbudt ved lov, at bådføreren er ansvarlig for sejlads samt for at der er redningsveste til alle om bord.

Garnudsætning er ikke tilladt fra foreningens både.

Mindstemål

Gældende mindstemål for kystfiskeri.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet. Jollen ligger på bådplads nr. 3.

Nærmeste adresse: Studstrup Strandvej 3

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS koordinater: 56.256609, 10.345817

Kort til brug for print findes under bilag øverst på denne side (PDF fil).


Vis Jollen ved Studstrup på et større kort

Kort nr. 3 - Århus Å ved Dørup Mølle

 

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Ved strækningen ved Dørup Mølle parkeres der ved dambruget ved Dørup mølle ved hegnet umiddelbart før gården. Der er adgang til åen via trappestigen der er opsat ved hegnet.

Fiskeri i dambrugets damme og i den gamle dambrugskanal er forbudt. Overtrædelse medfører ekslusion.

 

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive. 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejning til stedet.

Nærmeste adresse: Bodil Møllevej 4

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS koordinater: 10.02083, 56.10056

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.

Kort nr. 4 - Århus å ved Gammel Harlev

 

 I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende sider kan du få oplysninger om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. chancen for havørred og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Dette stykke af Århus Å er specielt velegnet til fluefiskeri. Der parkeres ved afmærkningen på kortet herunder, og man følger herfra Kirkestien ned til åen.

Mindstemål

Se listen med Mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få kørselsvejledning til stedet.

Offentlig transport: Linie 35 kan benyttes. 


Parkering: Se markering på kortet til højre. Følg herfra Kirkestien ned til åen.

GPS-koordinater:

56.134825,10.01731

Kort til brug for print findes i henhold til bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk på alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal enltid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Århus å ved Gl. Harlev på et større kort

Kort nr. 5 - Århus å Skibby stykket

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Århus Å. På denne side, samt de to forrige sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Århus Å har du mulighed for at fange flere forskellige arter. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne. På visse strækninger er der endvidere gode chancer for at fange gedder.

Dette stykke er meget velgenet for fluefiskeri. Ud over de arter der er nævnt ovenfor, er der på grund af den nærliggende put and take også en del regnbuer på stykke. Derudover rummer nogle af svingene de største gedder i åen.

Der er mulighed for at parkere to steder på strækningen. Ved parkering skal du vise hensyn, så landmanden kan komme forbi med landbrugsredskaber.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre. Ved parkering skal du vise hensyn, så landmanden kan komme forbi med landbrugsredskaber.

GPS koordinater: 10.03333, 56.13667

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Århus å Skibby stykket på et større kort

Kort nr. 6 - Brabrand sø

Hvis du kan lide at fiske efter gedder og Sandart er Brabrand Sø et oplagt valgt idet søen rummer en stor bestand af gedder. og en mindre bestand af Sandart. Det er muligt at fiske på en del af søen (se markering på kortet herunder), dog ikke fra søens bredder. BLF råder derfor over 2 joller som du kan benytte til fiskeri i søen.

Jollerne er sejlklare i perioden fra ca. 1/5 til 1/11, men bliver som regel liggende til engang i december, hvis vejret og vandstand tillader det. Søen må befiskes hele året, med hensyntagning til de forskellige arters fredningstider. Jollerne ligger ved Hougården lidt vest for Brabrand Kirke (se kortet herunder). Koden til låsene kan du finde på denne side men det kræver at du er logget på hjemmesiden.

Når du fisker på Brabrand Sø skal fiskeriet skal ske efter Århus kommunes regler. Du skal derudover sørge for at fiskeri og sejlads ikke genere anvendelsen af robanen på Brabrand Sø (markeret med bøjer). Endelig skal man undlade at færdes i båd omkring fuglekolonier i perioden fra den 16. april til 15. juli, ligesom man iøvrigt skal tage hensyn til områdets dyre- og planteliv. Du kan læse næremere om sejladsregler på Århus kommunes hjemmeside.

Bemærk: Det er påbudt ved lov at bådføreren alene er ansvarlig for redningsveste.

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markering på kortet til højre

GPS Koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at kortene, både det elektroniske og PDF udgaven, er vejledende og du bør holde dig informeret om eventuelle ændringer vi Århus Kommunes hjemmeside.


View BLF - Brabrand sø in a larger map
BilagStørrelse
PDF icon kort nr 6 - Brabrand Sø til udskrift539.52 KB

Kort nr. 7 - Lyngbygård å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

Denne strækning af Lyngbygård Å kaldes i daglig tale for "Lars Olsen stykket". Ud over de nævnte fangstmuligheder fanges der også enkelte regnbueørreder på stykket.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Klik på de forskellige P-symboler for at se koordinaterne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis stort kort

Kort nr. 8 - Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende side kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

Parkering skal foretages så den ikke er til gene for den øvrige færsel (se kortet herunder) og færsel må kun ske langs åen. Der skal tages hensyn til vildtet og i jagtsæsonen skal der udvises særligt hensyn. Brug af åben ild er forbudt.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Kan ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.


Vis Lyngbygård å fra Silkeborgvej til Labing vandmølle på et større kort

Kort nr. 9 - Lyngbygård å fra Labing Vandmølle til Borum Bro

I kort afstand fra Århus råder BLF over flere strækninger af Lyngbygård Å. På denne side, samt de to forrige sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

I Lyngbygård Å har du primært mulighed for at fange laks og ørred. Chancen for havørreder og laks er størst forår og efterår, mens sommeren kunne bruges på at overliste bækørrederne.

På denne strækning skal al færsel foregå langs åen og lodsejerens ruser SKAL respekteres.


 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på "P" ikonet på kortet til højre. Herfra kan du indtaste din start adresse og få en kørselsvejledning til stedet.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Bemærk at alle kort, elektroniske såvel som PDF udgaver, er vejledende og du skal altid rette dig efter den skiltning der er opsat ved det enkelte fiskevand.

<>
Vis Lyngbygård å fra Labing Vandmølle til Borum Bro på et større kort

Kort nr. 11 - Karup å ved Vallerbæk

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.

BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. På denne side, samt de to efterfølgende sider kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

For strækningen ved Vallerbæk gælder det at i de tilfælde hvor der ikke er en vandingsmaskine på vejen ned mod åen , må man gerne køre ned og parkere ved åen- dog må man ikke køre gennem kornet. Ellers sker parkering på lodsejerens møddingsplads ved gården. Se kortet herunder for detaljer.

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Nærmeste adresse: Vallerbækvej 103

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Karup å ved Vallerbæk på et større kort

Kort nr. 12 - Karup Å / Haller Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen. Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.

BLF har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. På denne side, samt den forrige og efterfølgende side kan du finde information om de enkelte strækninger. Bemærk at du ved at zoome ud på kortet nederst på siden kan se alle strækningerne på samme kort.

På strækningen ved Haller å har vi fælles fiskeret med ØKF og strækningen er markeret med ØKF skilte.

Det er muligt at benytte hytten ved vandet. Nøgle kan købes for 30 kr ved henvendelse til Ejgil V. Nedergård, tlf. 86855891.

Særlige regler for stykket:

       Der er fangstbegrænsing på 2 bæk/havørreder, mens der ikke er fangsbegrænsning på regnbueoørreder.

       Ved ormefiskeri må der kune benyttes kroge str. 2/0 eller derover.

       Fiskerikontrol udføres af både ØKF og BLFs kontrollører.

 

Vis alle

Få din egen

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).

Vis Haller å - Karup å på et større kort

Kort nr. 15 - Hoven å - Omme å

Nedstrøms Herning-Varde-landevejen har lodsejeren ret til dagkortsalg.

Vi gør opmærksom på, at skiltning ikke er foretaget med BLF-skilte men "fiskeri-forbudt" skilte opsat af lodsejeren - og at lodsejeren har ret til at udsætte åleruser.

Bemærk at stallingen er total fredet frem til og med     d.  15/5 2017.

Laksen er total fredet på dette stykke.

 

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. oktober til den 15. april, begge dage inklusive.

Derudover er stallingen total fredet frem til og med den 15. maj 2017.

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ses ved klik på "P" ikonerne.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Hoven å - Omme å på et større kort

Kort nr. 16 - Omme å ved Farre

I Omme Å råder BLF over to strækninger. Begge strækninger er velegnet til tørflue fiskeri efter Stalling eller Bækørred.

Ved Farre starter fiskeriet op- og nedstrøms for broen på begge sider af åen. Det er også her der parkeres. På det meste af dette stykke har vi medfiskeret hos Lystfiskerforeningen 1926, og strækningen er skiltet med deres skilte. Det øverste opstrøms stykke på sydsiden af åen er kun for medlemmer af BLF, og vil være markeret med BLF skilte.

På Farre stykket opstrøms broen går der normalt en flok køer - bemærk at der kan være tyrekalve iblandt disse...

 

Stallingen er totalt fredet frem til 15/5 2017 og der skal fiskes med modhageløse kroge.

Mindstemål

Se listen med mindstemål.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 16. november til den 15. januar, begge dage inklusive.

 

 

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "Rutevejledning". Indtast derefter din adresse og klik på "Hent rutevejledning" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater: Ved at klikke på "P" kan Google koordinaterne aflæses.

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Omme Å ved Farre på et større kort

Kort nr. 18 - Grindsted å ved Eg

 

  
  

BLF råder over et stykke af Grindsted Å ved Eg. Stykket er meget velegnet til tørfluefiskeri og vi afholder da også det årlige tørfluekursus her.

Ved åen råder vi over en hytte som det er muligt at reservere. Læs mere om den her incl information om hvordan du reservere den. For at komme til hytten skal du igennem en gitterlåge. Låsekombinationen kan du finde her (for at læse siden kræver det at du er oprettet med brugernavn på hjemmesiden og er logget på, du kan oprette dig her). Når du er kørt gennem gitterlågen, er det meget vigtigt at du låser efter dig og ruller kodetallet væk.

Stallingen er totalt fredet frem til 15/5 2017. Alle stalling skal forsigtigt genudsættes. Der må derfor kun fiskes med modhagerløse kroge eller med kroge hvor modhagen er klemt ind på alt grej. Har du ikke erfaring med genudsætning af fisk anbefaler vi dig at læse vores side om emnet samt evt. deltage på tørfluekurset hvor dette er en vigtig bestanddel.

Åen er fredet for fiskeri fra 1. november til 15. april, begge dage inklusive. Derudover er åens venstre bred yderligere fredet 15 - 16 - 17 maj. Ved fiskeri efter 1. august er du forpligtiget til, dagen før fiskeriet påbegyndes, at opsøge information om et eventuelt laksestop her på hjemmesiden.

Reglerne for laksefiskeri i Varde Å systemet kan ses på følgende link: http://vardeaa.dk/laksereglement/

I perioder foregår der jagt i skoven langs åen, og du skal således være opmærksom på dette hvis du bevæger dig ned til det stykke af åen hvor man skal igennem skoven for at nå til. Når der er jagt vil der normalt være skiltet med dette på gitterlågen.

Fredningstid

Åen er fredet for alt fiskeri fra den 1. november til den 15. april, begge dage inklusive.

Åens venstre bred (skovsiden) er derudover også fredet 15 - 16 - 17 maj på grund af jagt,og færdsel må derfor kun foregå på den højre bred.

Særregler for Grindsted Å

Stallingen er totalfredet frem til 15/5 2017 og skal derfor nænsomt genudsættes. Der må derfor kun fiskes med modhagerløse kroge eller med kroge hvor modhagen er klemt ind på alt grej.

Det er muligt at købe dagkort til åens højre bred på dette stykke.

Venstre bred bag den aflåste gitterlåge er forbeholdt medlemmer af foreningen.

Dagkort kan erhverves ved henvendelse tilkasserer Peder Røhrmann, tlf.: 86179994.

Pris for dagkort er: 150,00 kr.

 

Regler for området

 • Brug af åben ild og rygning er strengt forbudt.
 • Biler må ikke parkeres så der spærres for passage til/fra plantagen.
 • Kode for gitterlåsens lås findes her (for at læse siden kræver det at du er oprettet med brugernavn på hjemmesiden og er logget på, du kan oprette dig her).
 • Lågen skal altid være låst og kodetal rullet væk (også under ophold og fiskeri på stedet).
 • Der skal være ryddet op på området, og affald medbringes når stedet forlades.

Kort over fiskevandet

 

Kørselsvejledning: Klik på et af "P" ikonerne på kortet til højre. Klik herefter på linket "To Here". Indtast derefter din adresse og klik på "Go" knappen.

Parkering: Se markeringer på kortet til højre.

GPS koordinater:  55° 45.568'N-- 8° 48.070'Ø

Kort til brug for print findes under Bilag nederst på denne side (PDF fil).


Vis Grindsted Å ved Eg på et større kortd>

Kort nr. 19 – Udvekslingsfiskevand med Århus Lystfiskerforening.

Brabrand Lystfiskerforening og Århus Lystfiskerforening har indgået aftale om et fælles fiskeri på foreningernes nærvande. 

Der er fælles fiskeri vedfølgende vande:

Nedenstående links henter de respektive kort.

 

Århus å                                                 

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/aarhus-aa

 

BLF:              Link til Århus Å ved Dørup Mølle:                     http://pralhalsen.dk/?q=node/36

 

            Link til Århus å ved Gammel Harlev:                http://pralhalsen.dk/?q=node/37

 

            Link til Århus Å, Skibby Stykket:                      http://pralhalsen.dk/?q=node/39

 

 

Lyngbygård å                                       

ALF:              http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/lyngbygaard-aa  

 

BLF:              Link til Lyngbygård Å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej:                 http://pralhalsen.dk/?q=node/41

 

            Link til Lyngbygård Å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle:          http://pralhalsen.dk/?q=node/42

 

            Link til Lyngbygård Å fra Labing Vandmølle til Borum Bro:             http://pralhalsen.dk/?q=node/43

 

 

 

 

Giber å:        http://www.aarhuslystfiskerforening.dk/fiskevand/giber-aa

 

                                       

Fredningsbestemmelser

 § 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

 § 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

       Nedenstående fredningstider er de af staten fastsatte tider, så derfor skal man altid kontrollere de lokale fredningstider for hvert fiskevand i henhold til kortene i kortmappen.

Laks (Salmo salar): 16. november - 15. januar

Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 15. januar

Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 15. januar

Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 15. januar

Helt (Coregonus lavaretus): 1.november - 31. januar

Heltling (Coregenus albula) 1. november - 31. januar

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året

Gedde (Esox lucius) 1. april - 30. april

Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj

Stalling (Thymallus thymallus): Totalfredet til 2017

 

Genudsætning af fisk

De 10 bud
Hvis man efterlever følgende råd, undgår man at stresse og skade fisken unødigt. Dermed har den en stor chance for at overleve genudsætning.

 1. Fight fisken så hurtigt som muligt, da den herved stresses mindst muligt. Af samme årsag bør man ikke anvende for spinkel en line, da det øger fightens længde. 
 2. Brug kun fangstnet, hvis det er absolut nødvendigt – og i givet fald et knudeløst.
 3. Sørg for, at hænderne er våde eller benyt våde bomuldshandsker, når fisken håndteres.
 4. Løsn krogen med en krogløser og helst uden at løfte fisken op over vandet.
 5. Brug kroge uden modhager. Modhagen kan klemmes ned mod krogskaftet med en tang. Brug ikke rustfrie kroge, da fisken har sværere ved at afstøde dem end kroge, som kan ruste.
 6. Er fisken kroget i svælget eller gællerne, og bløder den kraftigt fra krogsåret, bør den aflives, da chancen for, at den kan overleve genudsætning er mikroskopisk. Bløder den ikke, klippes linen tæt ved krogen. Ved fiskeri med orm skal man være særlig opmærksom, da fiskene ofte bliver kroget dybere og har en lavere overlevelse end fisk fanget med andre former for agn. 
 7. Undgå at presse på fiskens bug, da det kan skade dens indre organer.
 8. Løft ikke fisken ud af vandet. Et billede af fisken kan eventuelt tages, mens fisken er helt i overfladen, eller den kan løftes op et kort øjeblik, mens billedet tages. Løft den ikke op i halen.
 9. I frostvejr bør man være specielt påpasselig med, at fisken ikke løftes ud af vandet, da den kan få skader på øjnene.
 10. Laks og havørred bør ikke genudsættes, hvis vandtemperaturen er over 18°C. Der er nemlig en meget lille sandsynlighed for, at de kan overleve.  

En konsekvens af færre og mindre lakse- og ørredbestande har fået nogle lande til at indføre regler om, at genudsætte fangsten såkaldt catch & release. 

I danske vandløb er der for nogle fiskearter indført totalfredning, og for mange fiskearter gælder der mindstemål og fredningstider. Derfor kan alle, der fisker, komme ud for at skulle genudsætte en fisk. Bliver det gjort på den rigtige måde, er der en stor chance for, at fisken overlever.

Fisk, der er fightet hurtigt og håndteret skånsom, har størst chance for at overleve. En fanget fisk, der bliver berørt af en lystfisker, kan tage skade. 

Fisken kan for eksempel få skader på slimlaget, miste skæl, få krogningsskader, og hvis det er koldt få frostskader på øjnene. Den slags ydre skader kan ofte ses med det blotte øje og er derfor nemme at forholde sig til. Det gælder derimod ikke de indre skader, som fisken risikerer at få ved mødet med lystfiskeren. Men de indre påvirkninger er tit lige så alvorlige som de ydre. En blank havørred, der fanges en varm sommerdag og udtrættes for længe, vil eksempelvis kun have en minimal chance for at overleve genudsætning. Årsagen til at fisken skal fightes så kort tid som muligt er at fisken kan få så meget mælkesyre i kroppen, at den senere vil dø af det, også selvom den ikke umiddelbart, ser ud til at have taget skade, det kan nemlig tage lang tid før mælkesyre produktionen stopper. 

 
Skader i munden

Det er i alles interesse, at genudsatte fisk overlever. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt at redde fisken. Hvis den for eksempel bløder fra gane, svælg eller gæller, er der meget stor risiko for, at den forbløder og dør kort tid efter genudsætning. Ikke-blødende sår i munden på fisken, hvor krogen har siddet, er derimod sjældent et problem. En tommelfingerregel er, at fisken skades mindst jo længere ude i munden krogningen sker. Derfor skader fiskeri med levende agn generelt også fisken mere end kunstagn.

Mange har sikkert oplevet, at fisk fanget på orm kan være kroget helt nede i svælget. Muligheden for at fisken overlever er i sådan et tilfælde meget tæt på nul, hvis man prøver at tage krogen ud. Den eneste mulighed er at kappe linen så tæt på krogen som muligt, og så lade den blive siddende i fisken. I mange tilfælde kan fisken overleve, og krogen vil ruste og afstødes efter et stykke tid. Det er derfor vigtigt, at undlade brug af rustfrie kroge, også hvis linen uheldigvis skulle briste. Kroge uden modhager er ligeledes altid at foretrække, hvis man ønsker at genudsætte fisk. De er meget lettere at løsne og gør derfor langt mindre skade på fisken.
 
Frostskader

Frostskader sker selvsagt om vinteren. Hvis fisken løftes ud af vandet i frostvejr, er der stor risiko for at hornhinderne fryser og ødelægges. Tag derfor aldrig en fisk, som skal genudsættes, ud af vandet, når det er frostvejr - ligesom man bør være meget påpasselig med håndteringen af fiskene under vinterens elektrofiskeri efter moderfisk.  
 
Slim og skæl

Skader på slim- og skællag kan give fisken problemer efter genudsætning. De øger risikoen for, at fisken får infektioner som for eksempel svamp, der ofte ses på udlegede fisk. Samtidig er et intakt skællag afgørende for, at fisken kan regulere sin salt- og væskebalance. En fisk i saltvand med et skadet skællag vil miste vand til omgivelserne gennem den skadede hud, mens en fisk i ferskvand vil miste fysiologiske salte. Begge dele mindsker fiskens chance for at overleve. Gaf og tailers bør ikke anvendes, hvis fiskene skal genudsættes. Knudeløse og småmaskede net er derimod langt mere skånsomme

Overlevelsen bliver øget betydeligt, hvis man helt undgår, at fiskene kommer op af vandet. Selv kort tid over vandet kan øge dødeligheden for de stressede fisk.

I Danmark er der i nogle vandløb regler for, at hver lystfisker højst må hjemtage 1 eller 2 laks pr. sæson. Ønsker man vægten på en fanget laks, kan man blot måle laksens længde og finde en cirkavægt i følgende tabel. 
 
Forskel på arter

Der er stor forskel på, hvor hårdføre og robuste de enkelte arter er. De mest hårdføre er karpefisk – for eksempel skalle, brasen og karpe – og rovfisk som gedde, sandart og aborre.

Forskning, lavet af Danmarks Fiskeriundersøgelser, bekræfter, at aborre, sandart og gedde er meget hårdføre over for fangst og håndtering.

Store bækørreder er en mangelvare, blandt andet fordi de sjældent bliver genudsat. Fisk, som var mærket med blandt andet radiomærker, klarede efterfølgende at blive fanget og genudsat gentagne gange af lystfiskere, uden at fiskene tog skade.

Karpefisk er også sejlivede. En tysk undersøgelse har vist, at karpefisk godt kan tåle at blive håndteret og siden opbevaret i keepnet. Nettet skal dog helst være et stort, rummeligt og knudeløst net. Hvis fiskene opbevares i et net med knuder, kan slim- og skællaget tage skade, hvilket gør fiskene mere sårbare. Derfor kan det anbefales, at man altid bruger knudeløse fangstnet, uanset hvilken art man fisker efter. I England og Skotland er fangstnet med knuder forbudt ved lov af samme årsag. 
 
Blanke og små fisk er mere følsomme

Nogle af de mest sårbare arter, som er interessante for lystfiskerne, er lakse- og sildefisk. Der er dog stor forskel på, hvor robust den enkelte art er i sine forskellige livsfaser. Blanke havørreder og laks er for eksempel mere følsomme over for berøring end farvede, gydemodne fisk. Det skyldes, at de gydemodne fisk har faste skæl og et langt kraftigere slimlag.

Det kraftige slimlag og de faste skæl gør, at fiskene bedre kan modstå den mekaniske påvirkning under gydningen. Derfor er de også mindre sårbare over for også vores berøring. Udlegede laksefisk er i øvrigt også meget hårdføre. Hvis de har overlevet gydningen og er begyndt at tage føde til sig, vil de – forudsat at de ikke er kroget for dybt – som regel overleve genudsætning. Sild, derimod, er et eksempel på en art, som ikke overlever genudsætning.

De fleste, som har fanget sild, har set, hvordan de blanke skæl står som en sky omkring fisken, når den fightes. Og når man har renset den, er der løse skæl overalt. Generelt har små fisk af alle arter løsere skæl end store og tåler derfor håndtering dårligere.  
 
Svømmeblæren

De fleste indre skader er svære at se med det blotte øje. En undtagelse er, hvis en fisk hurtigt trækkes op fra dybet. På grund af det pludselige trykfald, som fisken ikke kan nå at udligne, kan svømmeblæren nærmest presse mavesækken ud af munden på den. De færreste er i tvivl om, at sådan en fisk ikke overlever genudsætning, men selv om skaden ikke er synlig, kan svømmeblæren alligevel være skadet og genudsætning forgæves. Og den slags skader opstår ikke kun på de store dybder.

Selv fisk, fanget på beskedne vanddybder og hurtigt, der hurtigt trækkes op, kan få problemer med svømmeblæren. Faktisk skal der ikke mere end 4-5 meters dybde til. Hvis svømmeblæren har taget skade, vil den genudsatte fisk have svært ved at svømme tilbage i dybet. Men selv om det skulle lykkes fisken at vende tilbage til det dybe vand, er der stadig risiko for, at svømmeblæren har lidt overlast.  
 
Stressede fisk

De fleste af os har efter fysisk udfoldelse oplevet, at ben eller arme 'syrer til'. Først efter en pause er det atter muligt at yde en ny fysisk indsats. Fisk kan også syre til, og det undersøges ved at måle værdier for forskellige parametre i blod og muskler. Hvis værdierne ikke ligger på et normalt niveau, siger man, at fisken er fysisk stresset.

Stress medfører blandt andet et forhøjet indhold af cortisol- og mælkesyre samt glukose. Desuden ændres blodets pH og fiskens saltbalance. En kroget fisk stresses, når den kæmper for sit liv for enden af linen, men også landing og håndtering er med til, at stofferne ophobes yderligere i fisken. Hvis fisken bliver meget stresset, kan der faktisk gå næsten et døgn, før dens kropsfunktioner atter er normale. Og i dette lange tidsrum er der stor risiko for, at fisken dør.

Lystfiskerne kan gøre flere ting for at undgå at stresse fisken unødigt. Tænk på, at fisken bliver mere stresset, jo længere tid den fightes og håndteres efter fangsten. Desuden stresses fisken betydeligt mindre, hvis den ikke på noget tidspunkt tages op af vandet. Krogen skal altså fjernes, mens fisken stadig er i vandet. Endnu en god grund til at bruge modhageløse kroge.  
 
Temperatur er vigtig

En anden meget vigtig faktor, som lystfiskeren desværre dårligt kan gøre noget ved, er vandtemperaturen. Hovedreglen er, at fisk stresses mere, jo højere temperaturen er. Det betyder, at fiskens chance for overlevelse forringes ved høje vandtemperaturer. Der er dog stor forskel på, hvor meget temperaturen påvirker de forskellige arter. For eksempel stresses laksefisk ved lavere temperaturer end karpefisk. Vandtemperaturen påvirker også fiskene forskelligt, afhængigt af, hvilken livsfase den befinder sig i.

Udenlandske undersøgelser har vist, at laks og havørreder, som bliver fanget og genudsat ved en vandtemperatur højere end 18°C, kan have mere end 30 % risiko for at dø.  Hos bækørred er overlevelsen derimod ikke afhængig af, hvor varmt vandet er. Det er heldigvis sjældent, at vandet i vore vandløb bliver så varmt – måske lige bortset fra Gudenåen og andre vandløb, som løber gennem søer. De samme undersøgelser viser helt klart, at laks og ørred kan overleve genudsætning i køligere vand.  
 
Pas på ryggen

Fisk kan være temmelig skrøbelige udenfor deres rette element og er for eksempel ikke skabt til at bære deres egen vægt over vandet. Derfor kan ryghvirvlerne let skades ved håndtering. Den klassiske måde at holde en fisk på ved fotografering inden genudsætning – nemlig i halen – er derfor ikke særlig smart. Det gælder selvfølgelig også for håndtering af moderfisk, der bruges i lystfiskernes avlsarbejde.

Mindstemål

Følgende mindstemål gælder som udgangspunkt for Brabrand Lystfiskerforenings fiskevande. Bemærk, at der i visse tilfælde gælder andre mindstemål for det enkelte fiskevand. Læs i kortmappen om dette.

Fisk Mindstemål Noter
Laks 40 cm  
Havørred 40 cm  
Søørred 40 cm  
Bækørred 30 cm  
Helt 36 cm  
Stalling 33 cm Der skal i Grindsted å fiskes med modhageløse enkeltkroge og stallingen er totalt fredet. Se information og genudsætning af fisk her.
Gedde 60 cm  
Sandart 50 cm  
Skrubbe 25,5 cm  

Reservation af hytten ved Grindsted Å

 

Ved vores vand ved Grindsted Å ved Eg råder BLF over en hytte som alle medlemmer har mulighed for at reservere og benytte.

Hytten kan selvfølgelig også reserveres til ture på kun 1 dag.

I hytten er der gasblus, bord/stole og to brikse samt 2 gæstesenge, ialt 4 sovepladser og alt  køkkengrej til 4 personer. Alt øvrigt skal medbringes. Bemærk at der ikke er elektricitet i hytten.

Når gasflasken til gasblusset i køknet er tom kan den byttes til en fyldt ved at henvende sig på gården. Se markering på kortet over fiskevandet.

Der er til opvarmning af hytten en gasovn med sin egen gasflaske, og går denne gasflaske tom er du nødt til at køre ind til Grindsted og få den byttet og betale hvad det koster, men du kan tage kassebon med hjem og få den refunderet af BLF.

Så skal du være opmærksom på, at det er strengt forbudt at bruge grill  eller tænde bål i området, ligesom tobaksrygning kun er tilladt i hytten eller på fliserne udenfor hytten. Det er heller ikke tilladt at invitere nogen fra lokalsamfundet på besøg, så møder du en af de lokale, må pgl. ikke komme indenfor porten til området. Det er meget vigtigt at dette overholdes således at vi ikke får problemer med ejeren af området.

Hytten forlades ryddelig og rengjort. Affald medbringes. Toilettet bag hytten tømmes (nedgraves, spade forefindes). Gas afbrydes på regulator. Nøgle efterlades i låst nøgleboks med kode rullet bort.

Udfyld denne formular for at oprette en reservation. Du får svar tilbage pr. mail. Reservationer vil fremgå af kalenderen.

 

 

Foreningens joller

Brabrand Lystfiskerforening råder over 4 joller, heraf er 2 med påhængsmotorer.

Brabrand Lystfiskerforening råder ialt over 4 joller, som udlånes til medlemmer af foreningen. Den ene af af jollerne er placeret tæt på Studstrupværket på kysten  nord  for Århus, og der hører en påhængsmotor til, og begge dele kan reserveres forud for en fisketur. Den anden jolle  med påhængsmotor henstår på en bådtrailer - også den kan bestilles til fisketuren. Der udlånes redningsveste til jollerne, nærmere om udlån og placering af dem fremgår på medlemssiderne, hvortil der kræves log in.

Så har vi 2 joller liggende i Brabrand sø, hvor det ikke er tilladt at sejle med motor. Søen er iøvrigt et super fint vand til geddefiskeri. Jollerne her er forsynet med kodelåse, og de kan ikke reserveres; der er kun den mulighed at tage ud og se om en af dem er til rådighed. Nærmere om koder til låse findes på medlemssiderne hvortil der kræves log in. Når du efter endt brug af jollen har låst den, så skal ankeret kastes ud ved siden af båden, dette for at hindre at jollen forsvinder hvis det skulle ske at låsen ikke bliver låst , hvilket er sket nogle gange. Tøm gerne begge joller for vand hvis de trænger til det, det tager kun 5 min. ekstra. 

Jollerne er kun for foreningens medlemmer.

Vær opmærksom på, at det er et lovkrav at der er redningsvest med til alle i en jolle.  Redningsveste kan lånes af medlemmerne ved henvendelse til den bådansvarlige i bestyrelsen.

Jollekursus

BLF afholder hvert år et eller to jollekurser i marts måned, kurserne afholdes på lørdage mellem kl. 10.oo og ca. 13.oo. Det sker i foreningens depot og sørg for varm påklædning, idet temperaturen er den samme som udendørstemperaturen, men der er læ for vind og evt. nedbør.

Alle er velkomne til at deltage uanset alder, men foreningen udsteder kun en "jolletilladelse" til medlemmer over 18 år, og har man denne tilladelse giver det ret til at benytte vore kystjoller.

De nøjagtige dato'er for jollekurserne annonceres på hjemmesiden løbet af januar månded med nærmere vejledning om hvordan du finder stedet, og det kan efterfølgende ses i kalenderen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig kurserne, man møder bare op.